Waardoor hebben jongeren het zo moeilijk op de huizenmarkt?

Publicatie:

Waardoor hebben jongeren het zo moeilijk op de huizenmarkt?

Er is een tekort aan huizen, maar dat is niet de enige reden waardoor starters het zo moeilijk hebben op de huizenmarkt. Er zijn meerdere redenen die er samen voor zorgen dat jongeren steeds later uit huis gaan. Wat zijn de belangrijkste redenen?

Volgens het CBS is het aantal jongeren dat tussen 18 en 21 jaar het ouderlijk huis verlaat met 40% gezakt als we de aantallen vergelijken met het jaar 2012. De verschillen tussen nu en ruim 10 jaar geleden zijn dus erg groot. Er zijn vier belangrijke redenen voor de moeilijkheden voor jongeren om het nest te verlaten.

Nijpend tekort aan huizen

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er 320.000 huishoudens op zoek naar een huis. Als we daar de groei van huishoudens bij optellen, zoeken 437.000 huishoudens een huis. Er zijn maar 47.000 huizen beschikbaar. Het tekort is dus 390.000 huizen. Door het tekort ontstaat er een run op koophuizen en huurhuizen die beschikbaar komen. Bij koopwoningen hebben we gezien dat de prijzen sterk zijn gestegen. Het kopen van een huis is daardoor lastiger geworden. Jongeren die geen huis bezitten profiteren niet van een waardeontwikkeling van een eigen woning, dus krijgen ze steeds meer moeite om te kunnen kopen.

Het inkomen is te laag om te kunnen kopen

Door de sterke groei van de huizenprijzen sinds 2013 kunnen starters steeds moeilijker huizen kopen. Een rijtjeswoning of een appartement dat in 2013 nog betaalbaar was met een startersloon, is nu ver boven het budget. De huizenprijzen zijn harder gestegen dan de gemiddelde lonen. In januari 2022 waren koopwoningen volgens het CBS 90,9% duurder dan in juni 2013. In juni 2013 zaten de huizenprijzen op een dieptepunt. De huizenprijzen zijn namelijk gezakt in de periode van 2008 tot half 2013.

Gestegen hypotheekrentes sinds begin 2022

Tot begin 2022 kon je tegen een zeer lage hypotheekrente een hypotheek afsluiten. Rentes onder de 1,5% voor een NHG hypotheek met een rentevaste periode van 20 jaar waren geen uitzondering. Voor een dergelijke hypotheek zit je nu op een rente van minimaal 3,9%. Het is dus aanzienlijk duurder geworden om te lenen. De hypotheekrentes zijn nu weer aan het zakken, maar het kan een tijdelijke ontwikkeling zijn waar weer renteverhogingen op volgen.

Ook goed om te lezen: 6 Tips om als starter een huis te kopen op de oververhitte huizenmarkt

Het studeren is lange tijd niet mogelijk geweest zonder een studieschuld

In 2015 is het leenstelsel geïntroduceerd. Studenten waren genoodzaakt om te lenen door het wegvallen van de studiebeurs. Studenten werden aangemoedigd om onder gunstige voorwaarden geld te lenen. Na het afronden van de studie kregen de voormalige studenten 35 jaar de tijd om de lening terug te betalen. Bij het aanvragen van een hypotheek wil de bank ook weten of je studieschulden hebt.

Ook met een soepele terugbetalingsregeling zorgt de studieschuld ervoor dat je minder kunt lenen. Je moet immers de schulden nog weer terugbetalen. De regeling is ook minder soepel geworden door de renteverhogingen op de studieschulden.

Er zijn plannen om snel extra te bouwen, maar het zijn trage processen. Als je op zoek bent naar een koophuis moet je alert blijven en de motivatie vasthouden.