Intellectueel eigendom en aansprakelijkheid

Hier vertellen wij graag iets meer over

Disclaimer

Door de website HypotheekAdvies.nl te gebruiken accepteer je deze disclaimer. Ondanks de continue zorg en aandacht die er wordt besteed aan de informatie op onze website kunnen wij niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de website.

Aansprakelijkheid

Beslissingen die genomen zijn op basis van de op HypotheekAdvies.nl verstrekte informatie, vallen onder de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker/bezoeker van de website. HypotheekAdvies.nl is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die ten gevolge van gebruik van de website zou kunnen ontstaan.

Externe websites

Op enkele plaatsen op onze website staan linkjes naar andere externe websites (o.a. YouTube, LinkedIn). HypotheekAdvies is niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites en hoe die websites omgaan met jouw (persoons)gegevens.

Intellectueel eigendom

HypotheekAdvies.nl behoudt alle rechten betreffende de informatie en inhoud op de website, waaronder teksten, illustraties, grafisch materiaal, namen, vergelijkingen en logo’s. De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de via de website aangeboden informatie berusten bij HypotheekAdvies.nl dan wel bij derden.

De informatie op de website mag niet worden overgenomen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HypotheekAdvies.nl. Ook mag deze op geen enkele wijze worden verspreid, vermenigvuldigd of op een andere manier aan anderen ter beschikking worden gesteld, zonder schriftelijke toestemming van HypotheekAdvies.nl. Het ‘scrapen’ van data beschikbaar gesteld op HypotheekAdvies.nl ter verrijking van een eigen zakelijke of particuliere database is niet toegestaan.

Wijzigingen

De informatie op deze website (incl. disclaimer) wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. HypotheekAdvies.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

 

 

 

Heb je vragen of opmerkingen?

Stuur ons gerust een bericht!